Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV místní poplatek ze psů.pdf 1.1.2024

OZV regulace hlučných činností Štarnov.pdf

Oznámení o vyhlášení právního předpisu.pdf

14.3.2024

Obecně závazná vyhláška obce Štarnova č. 2 2015 o regulaci provozovani loterii a jinych podobnych her.pd

 

27.2.2017

Obecně závazná vyhláška obce Štarnov č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

24.2.2017

OZV o stanovené místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

01.01.2022

OZV místni poplatek za obecní system odpadového hospodařstvi.pdf

1.1.2024

OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

05.07.2022

Štarnov obecně závazná vyhláška obce požární řád.pdf

Oznámení o vyhlášení právního předpisu.pdf

29.3.2024

 

Usnesení zastupitelstva obce

2022

Datum Soubor
 23.3.2022  Usnesení ZO č. 1 ze dne 21.3.2022.pdf
 20.7.2022  Usnesení ZO č. 2 ze dne 20.06.2022.pdf
 14.9.2022  Usnesení ZO č. 3 ze dne 12.9.2022.pdf
03.11.2022  Usnesení ZO č. 1-2022 ze dne17.10.2022.pdf

2021

Datum Soubor
 29.03.2021  Usnesení ZO č. 1 ze dne 15.03.2021.pdf
19.05.2021  Usnesení ZO č. 2 ze dne 10.05.2021.pdf
21.06.2021  Usnesení ZO č. 3 ze dne 14.06.2021.pdf
27.09.2021  Usnesení ZO č.4 ze dne 20.09.2021.pdf
27.12.2021  Usnesení ZO č.5 ze dne 13.12.2021.pdf

2020

Datum Soubor
 6.7.2020 Usnesení ZO č. 2-2002 ze dne 29.6.2020.doc
 4.5.2020 Usnesení ZO č. 1-2020 ze dne 27.4.2020.doc
 13.7.2020

Usnesení ZO č. 3-2020 ze dne 9.7.2020.pdf

21.12.2020

Usnesení ZO č.4 ze dne 14.12.2020.pdf

2019

Datum Soubor
19.12.2019 Usnesení Zastupitelstva obce Štarnova 16.12.2019.docx
14.10.2019 Usnesení ZO č. 5 ze dne 7.10.2019.doc
2.7.2019 Usnesení ZO č. 4 ze dne 26.6.2019.doc
30.5.2019 Usnesení ZO č 3 ze dne 13.5.2019.doc
10.5.2019 Usnesení ZO č. 2 ze dne 6.5.2019.doc
6.3.2019 Usnesení ZO č. 1 ze dne 4.3.2019.doc

2018

Datum Soubor
19.12.2018 Usnesení č. 5 ze dne 17.12.2018.doc
5.11.2018 Usnesení ZO č. 4 ze dne 29.9.2018.doc
17.9.2018 Usnesení ZO č 3 ze dne 10 9 2018.doc
20.6.2018 Usnesení ZO č 2 ze dne 11.6.2018.doc
21.3.2018 Usnesení ZO č. 1 ze dne 12.3.2018.doc