Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Odpady

Odpady

Komunální odpad

Tříděný odpad

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Bioodpad

Jak správně třídit odpad

 

Tříděný odpad D2D

Svozový kalendář Štarnov 2024 D2D

na stažení: Svozový kalendář Štarnov 2024.pdf

  Svozovy_kalendar_Starnov_2024 (1).jpg

Komunální odpad

Komunální odpad zahrnuje veškerý odpad vznikající při činnosti domácností.

Do komunálního odpadu patří:

 • tuhý komunální odpad (to, co si za běžných podmínek drží svůj tvar a objem)
 • domovní odpad (odpad z domácností a z činností spojených s úklidem obytných objektů)

Poplatek za komunální odpad je zakotven v zákoně o místních poplatcích a v zákoně o nakládání s odpady. Jejich likvidace spadá do kompetence místního úřadu, kterému se hradí poplatek za likvidaci komunálního odpadu.

Poplatek za komunální odpad se vztahuje na každého člena domácnosti. Jeho výši si obec upravuje samostatně. O tom, kde budete platit, rozhoduje místo trvalého pobytu. Poplatek se stanovuje podle zákona o místních poplatcích (565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), podle nějž má každá obec možnost upravit jeho výši dle vlastní úvahy a je tak uvedena v místní vyhlášce. 

 

Tříděný odpad

Tříděný odpad je shromažďován v obci v tzv. sběrných hnízdech, kde jsou umístěny kontejnery na příslušné komodity. Ty jsou svozovou firmou sváženy do sběrných dvorů a po pečlivém vytřídění jsou dále používány.

Je třeba zdůraznit, že tříděním odpadů získává obec nemalé finanční prostředky (ročně cca 400.000,- Kč).

Tímto děkujeme všem občanům za to, že naše obec patří již tradičně k těm obcím, které třídí velice důsledně. Nejde přitom pouze o finanční efekt, ale také o menší zátěž pro naše životní prostředí.

Co patří a nepatří do modrého kontejneru:

Do modrého kontejneru patří starý papír, noviny, časopisy, knihy, papírové obaly, sešity, katalogy, krabice. Obálky s foliovými okénky či papíry s kovovými sponkami lze do kontejneru vhodit, zpracovatelé si s tím umí poradit.

Do kontejneru rozhodně nepatří mokrý, mastný či jinak znečištěný papír se zbytky potravin či chemikálií, voskovaný papír, kopírovací papír, hygienické potřeby.

Co patří a nepatří do žlutého kontejneru:

Do žlutého kontejneru nebo speciálního pytle patří sešlápnuté PET lahve, plastové tašky, obaly od kosmetiky, folie a další výrobky z plastu.

Naopak nikdy do žlutých kontejnerů nevhazujte obaly znečištěné chemikáliemi a s velkým nánosem zbytků potravin, podlahové krytiny a novodurové trubky.

Co patří a nepatří do zeleného nebo bílého kontejneru:

Do kontejnerů na sklo patří víceméně jen obalové (láhve od vína, alkoholických a nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, zavařenin, zeleniny, apod.) a tabulové sklo.

Autoskla, zrcadla, drátoskla nelze zpracovat a pozor – porcelán a keramika patří do směsného komunálního odpadu, nikoliv mezi sklo.

Textil

Do speciálních kontejnerů na textil patří staré obnošené oblečení a boty. Neměly by však být špinavé nebo jinak znečištěné.

  

 

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Občané Štarnova mohou nově odevzdat velkoobjemový a nebezpečný odpad celoročně, kterýkoliv den v týdnu, s výjimkou neděle ve sběrném dvoře společnosti Marius Pedersen a.s., na Uničovské ulici číslo 64 ve Šternberku.Od května 2024 je pro občany obce Štarnov zavedena služba odložení odpadu ve sběrném dvoře zdarma. Jedná se o všechny odpady uvedené v tabulce níže, které bylo možno odevzdat při velkoobjemových svozech. Za poplatek dle ceníku lze odevzdat i další druhy odpadu, zejména ty stavební a demoliční apod. Na sběrný dvůr bude v rámci výše uvedené služby přijímán odpad pouze na vozíku za osobní auto nebo v dodávce za maximální kontroly občana, který návoz provede, tedy ztotožnění dle průkazu totožnosti a kontroly dle fotografie. Pokud občan odpad poveze rodinnému příslušníkovi, ten bude muset být přítomen, aby nedocházelo ke zneužívání nabízené služby. Pokud přijede občan, který se prokáže cizím průkazem totožnosti, obsluha sběrného dvora od něj odpad nepřevezme a upozorní obecní úřad Štarnov. Pokud nemají občané možnost vlastní dopravy, mohou si objednat u společnosti Marius Pedersen a.s. rovněž přistavení kontejneru, přičemž zaplatí pouze dopravu. Občané nebudou moci navážet odpad v nákladních automobilech ani na vlastních velkoobjemových kontejnerech a tím nebude docházet ke zneužívání této služby.  Za výše uvedených podmínek lze odpad odevzdat celoročně, kterýkoliv den v týdnu, s výjimkou neděle ve sběrném dvoře spol. Marius Pedersen a.s.,na ul. Uničovské 64 ve Šternberku. Provozní doba, kdy lze odevzdat odpad je po-pá 08:00-18:00 hod. a so 08:00-12:00 hod.

 

Na sběrném dvoře lze rovněž odkládat v rámci zpětného odběru zdarma:

-                     elektrospotřebiče,

-                     pneumatiky z motorových vozidel bez disku (ne nadměrné z traktorů či nákladních vozidel),

-                     baterky a baterie,

-                     svítidla, světla, žárovky, zářivky.

 

Více informací poskytne starosta obce Pavel Roubínek.

Sběrný dvůr Šternberk:

https://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/mp-sternberk/provozovny-k-dispozici/279-mp-sternberk.shtml

Příloha č. 1: Odpady hrazené obcí Štarnov za občany obce Štarnov při předání na sběrný dvůr Marius Pedersen Šternberk

 

Kat. číslo odpadu

Název odpadu

150110-N-000

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné – bez specifikace

150202-N-000

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami – bez specifikace

160114-N-000

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky – bez specifikace

160506-N-000

Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky – bez specifikace

200101-O-000

Papír a lepenka – bez specifikace

200102-O-001

Sklo – sklo bílé

200102-O-002

Sklo – sklo barevné

200113-N-000

Rozpouštědla – bez specifikace

200119-N-000

Pesticidy – bez specifikace

200125-O-000

Jedlý olej a tuk – bez specifikace

200126-N-000

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 - bez specifikace

200127-N-000

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky – bez specifikace

200129-N-000

Detergenty obsahující nebezpečné látky – bez specifikace

200132-N-000

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 - bez specifikace

200138-O-000

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 - bez specifikace

200139-O-000

Plasty – bez specifikace

200140-O-000

Kovy – bez specifikace

200307-O-000

Objemný odpad – bez specifikace

 

 Příloha č. 2: Odpady hrazené občany obce Štarnov při předání na sběrný dvůr Marius Pedersen Šternberk                          

 

Platný od 2. 2. 2024

 

 

Kat. číslo odpadu

Název odpadu

Cena Kč / kg bez DPH

Cena Kč / kg včetně DPH

 

 
   

08 03 17*

Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

24,00

29 Kč

   

13 08 02*

Jiné emulze

22,00

27 Kč

   

16 01 13*

Brzdová kapalina

27,00

33 Kč

   

16 01 19

Plasty – autoplast

16,00

19 Kč

   

16 01 20

Autosklo

14,00

17 Kč

   

16 01 21*

Nebezpečné součástky, hydraulické hadice, benzínové sekačky a stroje

22,00

27 Kč

   

16 05 04*

Plyny v tlakových nádobách – nádoby s ventilem

67,00

81 Kč

   

17 01 02

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek

3,50

4 Kč

   

17 03 01*

Asfaltové směsi obsahují dehet

22,00

27 Kč

   

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - vlnitá střešní lepenka Onduline

7,70

9 Kč

   

17 06 04

Jiné izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

7,70

9 Kč

   

17 06 05

Stavební materiály obsahující azbest

8,90

11 Kč

   

17 09 03

Směsné stavební a demoliční odpady obsahující stavební polystyren

50,00

61 Kč

   

 

 

SBĚR ŽELEZA

 

 

V sobotu 25.května 2024 proběhne sběr železa. Sbor dobrovolných hasičů Štarnov bude objíždět vesnici a svážet železo od občanů.  

Bioodpad

V roce 2015 byl zahájen rozvoz kontejnerů na bioodpad po celé obci tak, aby občané mohli dle rozpisu svozů zlikvidovat biologicky rozložitelný odpad ze svých domů a zahrad. Tento odpad je dále zpracováván v mobilní kompostovací stanici. Srdcem této stanice je drtící a míchací stroj Zego.

V důsledku problémů s ukládáním bioodpadu v areálu zemědělského družstva (občané vyvážejí na plochu společně s bioodpadem také materiály, které tam evidentně nepatří, např. železo, cihly, kusy betonu apod.), bude obec Štarnov nucena přistoupit k zabezpečení tohoto místa oplocením.

Místní řád skládky biologicky rozložitelného odpadu

 1. Místo v areálu ZD s.r.o. je zřízeno pro potřeby občanů obce Štarnov.
 2. Každý návštěvník se musí řídit pokyny uvedenými v tomto řádu.
 3. Na skládku lze ukládat pouze biologicky rozložitelný materiál z běžného provozu domácnosti, jako např. listí, trávu, zbytky ovoce, zeleniny, piliny, spadané ovoce, hlínu z květináče, podestýlku z chovu.
 4. Na skládku nelze ukládat odpady z podnikatelské činnosti.
 5. Provozní doba pro individuální ukládání odpadu je středa a sobota od 8,00 do 18,00 hod.
 6. Svoz kontejnerů je zajištěn v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. Umístění kontejnerů je dle plánu hlášeno vždy ve středu odpoledne obecním rozhlasem a je současně uvedeno na stránkách obce.
 7. Zahájení a ukončení sezony svozu kontejnerů bude oznámeno obvyklým způsobem.
 8. Při ukládání odpadu bude prováděna namátková kontrola.
 9. Řád vstupuje v platnost v den vyhlášení.

Seznam nadcházejících odvozů

Jednotlivé termíny odvozů budou oznámeny v rozhlase.

Kontejner určený pro sběr bioodpadů bude umístěn každou sobotu v čase od 08:00 do 12:00 hod. střídavě v příslušné lokalitě

podle níže uvedeného rozdělení.

 

Kontejnerový svoz bioodpadu bude 2x ročně - na jaře a na podzim.

Termíny svozu jaro 2024 / podzim 2024 jsou plánované podle tabulky:

SVOZ JARO 2024 bývá v měsíci duben/květen

SVOZ PODZIM 2024 bývá v měsíci říjen/listopad

 Bio.jpg

Umístění jednotlivých kontejnerů v mapě:

 

mapa umisteni odpadu.jpg

Jak správně třídit odpad

Nejste si jisti, kam daný odpad patří? Nenašli jste ho uvedený v přiložené tabulce? Poradíme Vám na webových stránkách

 

www.kamtovyhodit.cz

 

 

Informace obce Štarnov podle § 60, odst.4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech

Informace obce Štarnov o systému OH za rok 2021.pdf

 

Informace obce Štarnov o systému OH za rok 2022.pdf

 

Informace obce Štarnov o systému OH za rok 2023.pdf

Závazná objednávka kompostérů pro občany obce Štarnov

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHrWuzw5-OJZNOEGPprG0zyWg8WdigEGtQh8650-_h4W7xXA/viewform