Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Door-to-door systém sběru a svozu odpadu

Door-to-door systém sběru a svozu odpaduDatum konání:
21.1.2022
Datum ukončení:
30.4.2022

Pro distribuci barevných popelnic pro Vaši domácnost, je nutné vyplnit online formulář uvedený na konci článku

 
Vážení spoluobčané,
 
jistě jste zaznamenali, že v loňském roce začaly platit nové právní předpisy v odpadovém hospodářství. Vše postupně směřuje k zákazu skládkování a povinnost rapidně navýšit třídění a recyklaci využitelných složek odpadu.
 
Dosavadní systém třídění odpadu ve sběrných hnízdech, který byl zaveden v 90. letech 20. stol. se přežil, a nedostačuje svému účelu. Vytříděnost již vzhledem ke kapacitě sběrných hnízd a nárůstu plastových i papírových obalů v oběhu není možné donáškovým systémem dále navyšovat, nehledě na rostoucí a nevzhledné „baterie“ kontejnerů na obcích.
 
Proto se i naše obec zapojila do projektu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko Šternbersko s názvem Šternbersko – door-to-door systém sběru a svozu odpadu, který má za cíl snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, sklo, textil nebo bioodpad.
 
Ve městech a obcích, kde již byl tento systém zaveden, se daří množství komunálních odpadů snižovat. Systém door-to-door spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění přímo u svých domů. Třídění odpadu tak probíhá přímo v domácnostech. Vhodný je především pro rodinné domy, je tedy pro naši obec ideální.
 
Celkově DSO Mikroregion Šternbersko nakoupil téměř 15 000 popelnic, které nyní pomohou občanům našeho regionu třídit ještě lépe. Jejich pořízení bylo možné díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Jde o společný projekt 28 obcí regionu Šternbersko. Součástí projektu je i dodání nádob na tříděný odpad do domácností, které je ve Štarnově plánováno v průběhu února a března letošního roku (modrá, žlutá, hnědá popelnice).
 
Z pohledu třídění odpadu je v naší obci novinkou zavedení hnědých popelnic na bioodpad do domácností. Proč je tolik důležité třídit bioodpad samostatně? Slupky od brambor, banánů, posekaná tráva – to jsou vše velmi těžké věci. Stačí, když lidé v jedné ulici nebudou kompostovat nebo používat hnědou popelnici, a hned vznikne několik tun bioodpadu, který uložíme na skládku - ZBYTEČNĚ.
Hnědé popelnice se nevezou na skládku, ale do kompostárny. Ta z nich udělá hnojivo, které pak může ještě někdo použít. Vzniku bioodpadu lze předcházet i kompostováním, Faktem je, že kompostování na vlastní zahradě je vždy lepší způsob!
Bioodpad se nemusí nikam vozit, zůstává u vás doma. Ale je velmi důležité, aby bioodpad nešel do běžné popelnice.
Hnědou popelnici třeba nepoužijete každý měsíc, ale třeba jen jednou, dvakrát za léto, kdy nemáte v kompostéru místo. V zimním období poslouží pro odkládání studeného dřevního popela, který lze snadno kompostovat. Dbejte prosím na to, aby žádný bioodpad nešel do běžného komunálního odpadu. Je to drahé a zbytečné.
 
Každá nádoba je opatřena bezdrátovým RFID čipem a čárovým kódem. RFID čip se při vysypání popelnice spojí s popelářským autem a řekne tak systému, že popelnice u vás doma byla vysypána. Pro potřeby evidence a reklamací je toto zásadní údaj - v budoucnu pomůže i zlepšovat svozové linky, aby auta najezdila méně kilometrů.
Počítáme i se zavedením individuálního vážení nádob, kromě evidence výsypu tak bude zaznamenána i váha odpadu v popelnici.
Po distribuci popelnic k jednotlivým domům budou postupně redukována současná veřejná místa pro barevné kontejnery. Omezí se množství nádob na papír a plasty, nadále zůstanou nádoby na sklo, oděvy, oleje a tuky, nově přibydou i ty na drobné kovy.
 
Zastupitelé obce schválili v září loňského roku rovněž dokoupení očipovaných nádob na komunální odpad (černé popelnice 240 l) z rozpočtu obce.
Veškeré nádoby budou občanům dány do výpůjčky na 5 let. Po této době přejdou bezúplatně do jejich vlastnictví. Smyslem těchto opatření tak je svážet pouze popelnice evidované a opatřené čipy, a mít tak kontrolu nad svozy i množstvím odpadu. Do budoucna toto umožní optimalizovat frekvence svozů a hlídat množství odpadu s ohledem na výše zmíněnou novou odpadovou legislativu. Ta mj. umožňuje nastavit platby od občanů i na základě skutečné produkce odpadů.
Nádoba na směsný komunální odpad (černá popelnice) bude nově vyvážena jen 1 x za 28 dní. Kdo třídí, nebude mít problém se do popelnice vejít. Když budete mít popelnice na plast, papír a bioodpad doma, každou z těchto komodit vám přibližně 1x měsíčně vyveze svozová společnost, nemusíte chodit nikam ke kontejnerům.
 
Faktem také je, že barevné popelnice nejsou k dispozici pro všechny rodinné domy. Pokud si nevezmete nádoby na začátku, je možné, že později už pro vás k dispozici nebudou.
Nyní se již připravuje distribuce nádob jednotlivým obcím a po novém roce i občanům.
Občané budou informováni o způsobu předání nádob do domácností, označení a evidenci. Budou distribuovány letáky, informace budou zveřejněny rozhlasem, na webových či facebookových stránkách obce.
V případě dotazů se na mě můžete obracet, tento projekt koordinuji.
 
Jak správně třídit odpad
Hnědé popelnice na bioodpad
Modré popelnice na papír
Žluté popelnice na plast